Nákup a uskladnenie zeleniny

Zeleninu kupujeme čerstvú, nezvädnutú a neporušenú, dostatočne vyspelú a vyzretú. Listy majú byť svieže, zelené, nepomliaždené, korene a hľuzy tvrdé a mladké, aby sa dali dobre škrabať a lúpať. Zeleninu prenášame v košíku alebo v pevnej kapse, aby sme ju nepomliaždili a nepolámali. Ak porušíme listy, obnažíme a porušíme bunečnú tkaninu a vzdušný kyslík môže za pomoci uvoľnených enzýmov porušovať citlivé vitamíny. Zeleninu uskladňujeme vo vzdušnej, chladnej, suchej, dobre vetranej komore, najlepšie na lieskach, nie na hromadách. Chránime ju pred teplom, vlhkom a mrazom. Vo vlhku zelenina hnije, v priveľkom suchu vädne, v teple vyrastá a kazí sa. Ukladáme vždy len zeleninu prebranú, zbavenú hliny, suchú. Na zimu ukladáme zeleninu v pivnici do čistého riečneho piesku, ktorý udržujeme vlhký. Na dlhší čas konzervujeme zeleninu sušením, kvasením nakladaním do soli a sterilizáciou v soľných alebo octových roztokoch v patentných pohároch. V zime sa veľmi dobre uplatní zelenina mrazená.

North Charleston Farmers Market Union South Farmer's MarketFarmers Market