Koreňové čistiarne odpadových vôd

…..už Victor Hugo vo svojom románe Bedári tvrdil: „Kanalizácia je omyl, pretože najúrodnejší hnoj je ten ľudský,“…„Naše výkaly majú cenu zlata. A čo robíme my s týmto zlatom? Vylievame ho…“

V čom je ekočistička iná?

Ekologická koreňová čistička odpadových vôd (ekočistička) je v každom prípade plnohodnotnou náhradou za mechanicko-biologickú čističku (to je ten zelený poklop alebo veľká smradľavá čistička v meste) či už pre Váš rodinný dom alebo obec. Ekočistička sa do Vášho domu alebo chaty hodí o to viac, pretože sa vynikajúco dokáže vyrovnať s nestálym prítokom odpadovej vody. Predstavte si, že odídete na dvojtýždňovú dovolenku a keď sa vrátite zistíte, že Vám nevymreli baktérie ako v mechanicko-biologickej ČOV, no práve naopak. Všetko funguje ako má. Z hľadiska ochrany prírody je ekočistička investormi uprednostňovaná najmä preto, že na svoje fungovanie nepotrebuje elektrickú energiu a taktiež sa v nej nenachádzajú akékoľvek mechanické súčasti, ktoré by sa mohli pokaziť. Jednoducho povedané, keď ju raz postavíte, už sa v nej zbytočne nerýpete lebo funguje sama J

Ekologickú koreňovú čističku je možné postaviť takmer všade. Čiastočným obmedzením je len priestor potrebný na jej fungovanie. Technické normy predpisujú 5 m2 na jedného pripojeného obyvateľa, avšak ako to už býva, život nám ukázal, že ekočisitička ako živý organizmus si dokáže poradiť aj keď jej necháte priestoru trošku menej.

Samotná ekočistička je vlastne izolované štrkové pole, do ktoré privádzame odpadovú vodu. Aby sa nám čistička nezapchala a fungoval bezproblémovo dlhé roky, je nevyhnutné pred ňu zaradiť trojkomorový septik. V ňom sa usadzujú a postupne rozkladajú pevné časti ako napr. toaletný papier. Odpadová voda je v ekočističke rozvádzaná potrubím, pri ktorom treba dodržať jednak správnu veľkosť rúr a tiež pomer ku strane čističky. Keď už ste odpadovú vodu do čističky dostali, tak na rad prichádza otázka: Ako ju z toho bazéna dostať bez elektriny??? Jednoducho! Keďže ekočistička je prírodný produkt tak v nej 100% ne platia prírodné fyzikálne vlastnosti vody, vďaka ktorým sa nám podarí čistú vodu nie len odviesť ale dokonca aj nastaviť výšku hladiny. Vyčistenú odpadovú vodu môžete vypustiť do potoka, do pôdy alebo ju môžete akumulovať, a polievať s ňou záhradu, či splachovať záchod. Páči sa Vám záhradné jazierko z rybami? Prečo ho nedolievať vodou z ekočističky?

Čo vlastne špinavú vodu vyčistí?

V štrkovom poli rastie plná záhrada močiarnych rastlín, ktoré vďaka svojim koreňom privádzajú pod hladinu kyslík. Takto v spolupráci s aeróbnymi baktériami rozkladajú chemické látky na jednoduchšie prvky, ktoré následne využijú na budovanie svojich listov, stoniek a kvetov. Časť odpadovej vody sa teda zmení na biomasu, časť pohltia baktérie a zvyšok sa premení na teplo (keď baktérie pracujú, tak sa pri rozličných chemických procesoch určite zapotia J) Jednoduché však? Aj tu však treba dodržať základné princípy výstavby ekočističky ako je napríklad spád dna. Prostispád – veľmi zle. Spád je až príliš veľký – voda pretečie prirýchlo a nestihne sa vyčistiť…

A čo smrad?

Laická predstava človeka o takomto jednoduchom systéme určite presviedča, že nevýhodou musí byť zápach a že ekočistička je len hnijúci smradľavý kompost. Opak je však pravdou. Výšku vodnej hladiny v čističke nechávame niekoľko centimetrov pod povrchom štrku a verte či nie, ekočistička nesmrdí.  Dokonca sa pri ekočističke nezdržiavajú ani komáre a celý povrch čističky môžete pokojne prejsť.

Nechcem sa obmedzovať v kúpeľni a práčovni.

To ani nemusíte. Ak si myslíte, že ekočističky sú pre Váš domov príliš ekologické a že keď dva krát operiete v práčke a umyjete riad s bežnými prostriedkami rastliny vyhubíte, nedajte na prvý dojem. Pokiaľ doma nemáte chemické laboratórium a nelejete do záchoda litre nebezpečnej chémie tak sa nič nedeje. Ekočistička sa bez problémov vyrovná s odpadovými vodami z Vašej práčky, umývačky a „hravo rozloží aj Savo“.

Koľko ľudí sa na ekočističku môže pripojiť?

Na túto otázku skutočne nepoznáme odpoveď. Jediným limitujúcim faktorom je spomínaná plocha. Každopádne ekočističky sú vhodné nie len pre domy a chaty ale aj pre veľké rekreačné zariadenia, hotely, penzióny, priemyselné areály alebo obce.

Málokto z nás si uvedomuje, že na Slovensku prevláda v sídelnej štruktúre skôr dedinský charakter. Dokonca obcí s počtom obyvateľov do 500, je takmer 40% zo všetkých sídiel (obce aj mestá).Do dnešného roka boli finančne podporované projekty na odkanalizovanie obcí, ktoré majú aspoň 2000 obyvateľov. Možno sa pýtate: Čo ten zvyšok? Doteraz nič aj keď na svete je cenovo dostupné a na údržbu nenáročné riešenie.

Nádej pre menšie obce prináša nový Operačný program rozvoja vidieka na obdobie 2014 – 2020, ktorý by mal  finančne podporiť menšie obce v nakladaní s odpadovými vodami.

Stavba a prevádzka mechanicko-biologickej čistiarne môže obecnú kasu doslova zruinovať a preto sa viacerí starostovia obzerajú po lákavejšej alternatíve. Ekočističke. Obecná ekočistička funguje takmer rovnako ako domová. Je tichá, nesmrdí a funguje za minimálne náklady. Pri zrovnateľných vstupných nákladoch znamená totiž prevádzka ekočističky pre obec viac ako 4 krát menšie náklady na jej údržbu ako náklady na chod pri mechanicko-biologickej čističke.

 

Viac informácií nájdete na stránke ekocisticky.sk