Diplomovaný kurz permakultúrneho dizajnu - 31.03.2017 v Brdárke

Úplný kurz permakultúrneho dizajnu prináša možnosť naučiť sa designérskemu systému pre navrhovanie trvalo udržateľných ľudských usadlostí. Tento systém je založený na spolupráci s prírodou, aplikovateľný na čokoľvek, od lesných systémov a organického pestovania plodín, až po primerané technológie a miestnu ekonomiku.

Etiku a princípy permakultúry môžete použiť všade - vo svojom dome, na záhradke, na farme, či na pracovisku - čím pomáhate vytvoriť čestnejší a menej znečistený svet.Kurz sa riadi programom vychádzajúcim z medzinárodne dohodnutého rozvrhu celosvetovej Asociácie Permakultúry, prispôsobeného podmienkam domáceho prostredia. Absolventi obdržia certifikát o absolvovaní dizajnérskeho kurzu permakultúry akceptovaný v rámci celosvetovej Asociácie Permakultúry. 84 hodinový kurz je rozdelený do štyroch blokov a prebieha počas štyroch predĺžených víkendov v mesiacoch marec-jún 2017. Jednotlivé bloky sú v dňoch 31. marec – 2.apríl 2017, 21.- 23. apríl 2017, 12.-14. máj 2017, 2.-4. jún 2017.Výuka bude prebiehať pod vedením Ing. Patricie Černákovej DPD, lektorky z asociácie Permakultúra SK. Pre jednotlivé témy či okruhy krajinotvorby budú prizývaní ďalší lektori.Všetky ďalšie informácie tu: http://www.alter-nativa.sk/index.php?akcia=aktuality&id=337&subm