Mlyn chápeme ako súčasť poľnohospodárstva, s napätím sledujeme zakladanie úrody a postupný vývin obilnín. Tešíme sa peknému počasiu. V závislosti od toho už vidíme lepšiu alebo horšiu úrodu. Pri úrode zdravého obilia vieme, že bude kvalitná múka. Obilniny kupujeme hlavne od miestnych serióznych dodávateľov.
Družstvo má aj vlastný mlyn, ktorý bol založený v roku 1994 a spracúva sa v ňom vlastne pestovaná kvalitná pšenica. Produkcia múky je jednou z najúspešnejších činností družstva, ktorú sa darí veľmi dobre realizovať na trhu. V súčastnosti sa zameriavame najmä na výrobu špaldových múk z nami dopestovanej špaldy.
Sme malý, regionálny výrobca za studena lisovaných rastlinných olejov najvyššej kvality. Naše suroviny, vždy, pokiaľ je to možné, z regiónu Hont. Každopádne so 100%-tnou garanciou zo Slovenska.
Zaoberáme sa tradičnou výrobou domácich cestovín – tradičných sušených aj špeciálnych bezlepkových cestovín.