Sme malý, regionálny výrobca za studena lisovaných rastlinných olejov najvyššej kvality. Naše suroviny, vždy, pokiaľ je to možné, z regiónu Hont. Každopádne so 100%-tnou garanciou zo Slovenska.
Kozie mlieko je čistý bioprodukt, skutočné a nefalšované probiotikum s vysokým obsahom minerálov a vitamínov. Vyrábame viacero druhov syrov a jogurtov z pravého kozieho mlieka. Kozie syry „Zlato“ a jogurty sú lahodné a plné kvalitného kozieho mlieka.
Víno je vyrobené z hrozna dopestovaného v Honte, vo vlastných vinohradoch, v pomedzí Krupinskej pahorkatiny a rieky Ipeľ, celý deň zaliate lúčmi slnka, na ťažkej ílovitej pôde sfarbenej do červena, ktorá dáva nášmu vínu výnimočnú chuť.
Vína sú vyrobené len z vlastného kontrolovaného vinohradu. Technológia a spracovanie hrozna sú spojené s tradičnými a modernými poznatkami vinohradínkov a vinárov.
Firma VINOJEK od r.2001 obhospodaruje 32 ha rodiacich vlastných viníc s bohatou odrodovou skladbou. Trinásť druhov regionálnych odrodových vín je vyrobených z vlastnej suroviny dopestovanej v Hontianskom vinohradníckom rajóne.