Agrofarma Dianiška

Vyrábame syry a mliečne produkty zo mlieka našich oviec chovaných v okolí Tisovca, sledujte nás aj na našej FB stránke Agrofarma Dianiška.

Sme dvaja bratia, ktorí už od malička mali vzťah k domácim zvieratám a k prírode. Naše detstvo sme strávili na statkoch našich starých rodičov, ktoré sa nachádzali v prekrásnom údolí Rimavy v našom meste Tisovec. Poľnohospodárstvu sa venovali už naši starí rodičia, ktorí sa zaoberali chovom hovädzieho dobytka a oviec v lokalite Jaslište. Takto to bolo až do roku 1948, keď prišli politické zmeny a nastalo znárodnenie. Starí rodičia prišli o zvieratá, pôdu a lesy a museli vstúpiť do družstiev. Počas týchto časov chovali dobytok len v malom množstve a to v počte okolo 10 kusov hovädzieho dobytka a oviec.

Po prevrate v roku 1989 sme dostali možnosť získať našu pôdu späť a tým šancu začať podnikať. Založili sme si firmu SHR a postupne začali nakupovať zvieratá a rozširovať naše stádo. Začínali sme s počtom 20 kusov a postupne sme náš chov rozmnožili. Prenajali sme si priestory a v roku 1998 sme založili našu terajšiu firmu Agrofarma Dianiška s.r.o.. Firma časom nakúpila pôdu, ktorá slúži na pasenie oviec, chov a výrobu krmovín na zimné obdobie

Takto sa postupne naša firma rozrastala a počet nášho stáda stúpol na 1000 kusov oviec a 30 kusov hovädzieho dobytka bez trhovej produkcie mlieka. Hovädzí dobytok má voľný pohyb v oplôtkoch a to aj počas zimného obdobia. Slúži nám na predaj mladých býkov a mäsa.
V roku 2013 sme opravili a rozšírili bytovú jednotku ovčín v Rovni, kde je umiestnené jedno stádo našich oviec. Roveň, to je krásna, tichá ničím nerušená príroda, ktorá sa nachádza vo vysokohorských polohách Národného parku Muránska planina. To je dôvod prečo sa tam pôda nedá obrábať technikou, strojmi ale len spásaním oviec. Je od mesta vzdialená 12 km a naše stádo tam je od mája až do neskorej jesene.

Na našej hlavnej farme Markovo je stádo, kde sú umiestnené mladé zvieratá, ktoré sa pripravujú na ďalší chov. Ďalšie stádo sa nachádza v spomínaných Jaslišťoch, kde je aj náš salaš. Zo salaša zvážame syr do mesta, do našej výrobne a zároveň aj predajne. 

Hlavným produktom firmy je ovčie mlieko, z ktorého sa vyrábajú naše výrobky tradičným spôsobom. Ovčie mlieko získavame od oviec pasených na pasienkoch vo vyšších polohách bez dopadu automobilových a iných exhalátov. Výrobky sú vyrobené z čistého nepasterizovaného a nehomogenizovaného mlieka, preto sú zaradené medzi probiotické funkčné potraviny. Konečný výrobok zostáva živý a môže ďalej zrieť, preto musí byť celý proces od výroby až po predaj starostlivo kontrolovaný. 

Kontaktovať nás môžete mailom cez nižšie uvedený formulár alebo na telefónnych číslach: 0903204408 a 0903216856

Kontaktovať farmára