Farmička.sk a Gemerské grúne, o.z. Vás srdečne pozývajú na tretí, posledný zo skvelých workshopov v rámci projektu Ovocný Malohont.Workshop s názvom Ovocinárstvo v súlade s prírodou povedie známy ovocinár a skvelý lektor Ľudovít Vašš z OZ Pangaea z Bošáce.Bude zamerané na údržbu, záchranu starých ovocných stromov, prečo a ako ich chrániť, ako ich správne rezať a ošetrovať, ako zbierať vrúble a prečo znovu zakladať takéto extenzívne sady, prípadne si vysadiť takéto stromy na záhrade.V teréne si priamo pri práci preberieme:• Výsadba drevín a založenie extenzívneho sadu

• Starostlivosť o strom od zasadenia, cez dospelosť a starobu

• Biologické princípy rezu

• Podpníky a vrúbľovanie

Budeme sadiť, orezávať a diskutovať :-)Prevažná časť workshopu bude prebiehať vonku, takže odporúčame teplé oblečenie a pevnú obuv.Začiatok workshopu je 6.11.2016 o 9:00 na Babinci, okres Rim. SobotaWorkshop je pre účastníkov bezplatný vďaka finančnej podpore MAS MALOHONTPočet miest je obmedzený, prosíme preto vopred nahlásiť účasť na farmicka@farmicka.sk alebo na čísle 0904 194 124Viac k podujatiu na: https://www.facebook.com/events/183895478731144/


Workshop povedie známy ovocinár a skvelý lektor Ľudovít Vašš z OZ Pangaea z Bošáce.Preberieme nasledovné témy:• Význam tradičného ovocinárstva v extenzívnych sadoch, možností ako ďalej ekonomicky ich ďalej využívať - chov zvierat, včelárstvo.

• Význam a pestrosť kultúrneho dedičstva vo forme pôvodných odrôd ovocia

• Povieme si o starých odrodách ovocia a výsledkoch ich stručného mapovania v MalohonteTeoreticky ale najmä prakticky preberieme:

• Výsadba drevín a založenie extenzívneho sadu

• Starostlivosť o strom od zasadenia, cez dospelosť a starobu

• Biologické princípy rezu

Budeme sadiť, orezávať a diskutovať :-)Prevažná časť workshopu bude prebiehať vonku, takže odporúčame teplé oblečenie a pevnú obuv.Začiatok workshopu je 5.11.2016 o 9:00 na Babinci, okres Rim. SobotaWorkshop je pre účastníkov bezplatný vďaka finančnej podpore MAS MALOHONTPočet miest je obmedzený, prosíme preto vopred nahlásiť účasť na farmicka@farmicka.sk alebo na čísle 0904 194 124Viac informácií na: https://www.facebook.com/events/1798932857017348/


Farmička.sk a Gemerské grúne, o.z. Vás srdečne pozývajú na prvý, z troch workshopov v rámci projektu Ovocný Malohont.Workshop predstaví dva spôsoby sušenia ovocia. 1, tradičné, na prútenej sušiarni, ktorú stavali obyvatelia Gemera a Malohontu v minulosti a 2, ekologickej solárnej sušiarni, vhodnej pre väčšie domácnosti a malé gazdovstvá. Pokúsime vyrobiť oba typy sušiarní a skúsiť ich funkcionalitu a účinnosť.Popri tom si povieme aj o výsledkoch nášho malého mapovania odrôd v regióne Malohont ako aj o iných, tradičných i moderných, možnostiach využitia ovocia.Workshop bude prebiehať vonku, takže odporúčame teplé oblečenie a pevnú obuv.Začiatok workshopu je 29.11.2016 o 10:00 na Babinci, okres Rim. SobotaWorkshop je pre účastníkov bezplatný vďaka finančnej podpore MAS MALOHONTPočet miest je obmedzený, prosíme preto vopred nahlásiť účasť na farmicka@farmicka.sk alebo na čísle 0904 194 124


4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12