Program8:00-9:00       Registrácia, prezentácia workshopovej zóny9:00               Oficiálne otvorenie partnermi HEMP CLUSTER9:30 - 10:30   Ing. Miriam Sláviková  - Vývoj  a  trendy  konopného  "priemyslu"  na  Slovensku  za ostatné 3 roky                      Ing. Boris Baňas - Vývoj a trendy konopného priemyslu v Európe - správa EIHA                      Ing. Dušan Knezovič  -  Kooperatívna  ekonomika  z  pohľadu  pestovania  a  spracovania   konopy                       na   Slovensku10:40 - 11:40 Ing. Marie Bjelková Ph.D. Ako začať?- Úvod do voľby a odrody konopy  siatej pre  jednotlivé  druhy                       spracovania a agrotechnické zásady pre zabezpečenie najoptimálnejšieho výnosu.11:50 - 12:20 RNDr. Michaela Havrlentová, PhD., NPPC –  VÚRV  v    Piešťanoch  +  UCM Trnava    -    Nutričný                       potenciál semena konopy siatej a možnosti jeho využitia12:30 - 13:00 Mgr. Karel Šťastný - Špecifiká  pestovania  konopy  a  alternatívne  postupy  v poľnohospodárstve. 13:00 - 14:00 Obedná prestávka14:00 - 14:45 arch. Monika Brümmer – Výroba  BIO - stavebných  materiálov  na  báze  konopy a medzinárodná                       spolupráca na rozvojových projektoch s Hempcrete pri výstavbe nájomného  a  sociálneho  bývania14:55 - 15:40 Christoph  Kirchler  a   Alexander  Erlacher   Využitie    konopy   v    stavebníctve   a   udržatelné                       hospodárenie v regionálnom merítku v Alto Adige (Tyrolsko, Taliansko)15:45 - 16:45 Doc. RNDr.Lumír Hanuš  DrSc., Dr.h.c.mult. História  liečebnej konopy,  znovuobjavenie liečebných                       účinkov na LF UP v Olomouci, objav cannabionidných receptorov a ako ovplyvnili vedu a liečbu.16:45 - 17:30 Panelová diskusia 17:30             Záverečné zhrnutie Viac na: konopnydvor.sk


Radi sa s vami podelíme o poznanie ktoré nás naučili stromy. Preto už tradične pripravujeme ovocinárske kurzy v Rajci a Novej Bošáci. Tiež zberáme neborástky z tých najvzácnejších ovocných stromov a poskytneme vám ich na naštepenie počas burzy neborástkov. 

Ak by vám termíny či miesta nevyhovovali, ďalšie ovocinárske kurzy budú na Zaježovej 31. 3 – 2. 4. ( Vzdelávacie centrum Zaježová ) a v Hostětíne 4. - 5. 3 ( Centrum Veronica Hostětín)Viac na: https://www.facebook.com/OZ.Pangaea/photos/a.10150165489975578.410763.118881580577/10157930427670578/?type=3&theater 


Radi sa s vami podelíme o poznanie ktoré nás naučili stromy. Preto už tradične pripravujeme ovocinárske kurzy v Rajci a Novej Bošáci. Tiež zberáme neborástky z tých najvzácnejších ovocných stromov a poskytneme vám ich na naštepenie počas burzy neborástkov. 

Ak by vám termíny či miesta nevyhovovali, ďalšie ovocinárske kurzy budú na Zaježovej 31. 3 – 2. 4. ( Vzdelávacie centrum Zaježová ) a v Hostětíne 4. - 5. 3 ( Centrum Veronica Hostětín)Viac na: https://www.facebook.com/OZ.Pangaea/photos/a.10150165489975578.410763.118881580577/10157930427670578/?type=3&theater


Farmička.sk a Gemerské grúne, o.z. Vás pozývajú na prvé školenie zo vzdelávacej série Včelárime s Milanom. Prvou témou bude zodpovedanie podstatnej otázky „Je včelárenie pre mňa?“Školenie sa uskutoční 5.3.2017 v Ostranoch (okres Rim.Sobota), školiteľom bude Milan Krokavec.Milan obhospodaruje cez 50 rodín a okrem produkcie medu a peľu každoročne vytvorí niekoľko desiatok odložencov, do ktorých si sám odchováva matky. Zároveň je známym výrobcom úľov,  ku ktorým dodáva vlastné zasieťované dná pre odber peľu, s ktorým získal 2.miesto v celoslovenskej súťaži o najlepšie úľové dno. Jeho med i úle sú držiteľmi ochrannej známky „ Regionálny produkt GEMER – MALOHONT“ Program:8:30 – 8:45 Prezentácia8:45 – 12:00 Prednáška s prestávkou na kávuPrednáška je určená pre začínajúcich včelárov, ktorí majú už včelstvá na 2016 zabezpečené, alebo pre tých, ktorí len o včelárení uvažujú. Budeme sa venovať nasledujúcim témam:
 • Historický vývoj včelárstva

 • Legislatíva spojená s nadobudnutím včelstiev – čo je povinnosťou a čo je dobrovoľné

 • Včelárska literatúra a zdroje včelárskych informácií

 • Včelárske organizácie

 • Základné vybavenie včelára – praktická ukážka včelárskeho vybavenia

 • Výber vhodného stanovišťa pre včely

 • Obyvatelia úľa, ich funkcia a pracovné zaradenie

 • Úľové systémy – praktická ukážka najpoužívanejších typov úľov na Slovensku, ich výhody a nevýhody

 • Včelie produkty – základný popis včelích produktov, ich zužitkovanie,

 • význam a využitie pre človeka

 • Ekonomika včelárenia12.00 – 13.00 Obed13:00 – 15:00 Včelárska diskusiaV  diskusii sa budeme venovať všetkým otázkam a témam, ktoré Vás ako začínajúceho včelára zaujímajú.15:00 – 16:00 Návšteva včelnice na Kraskove/Babinci (dobrovoľná účasť) Cena školenia je 29 EUR (obed v cene), prihlásenie cez farmicka@farmicka.sk alebo 0904 194 124V apríli bude nasledovať dvojdňové školenie na tému: „Rok vo včelstve“ a v máji dvojdňové školenie na tému: „Matky, odložence a včelárska prax“


Radi sa s vami podelíme o poznanie ktoré nás naučili stromy. Preto už tradične pripravujeme ovocinárske kurzy v Rajci a Novej Bošáci. Tiež zberáme neborástky z tých najvzácnejších ovocných stromov a poskytneme vám ich na naštepenie počas burzy neborástkov. 

Ak by vám termíny či miesta nevyhovovali, ďalšie ovocinárske kurzy budú na Zaježovej 31. 3 – 2. 4. ( Vzdelávacie centrum Zaježová ) a v Hostětíne 4. - 5. 3 ( Centrum Veronica Hostětín)Viac na: https://www.facebook.com/OZ.Pangaea/photos/a.10150165489975578.410763.118881580577/10157930427670578/?type=3&theater 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9